Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Obec Demandice, okres Levice

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Obec Demandice z dôvodu neznámeho pobytu účastníka konania vykonáva podľa § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky doručenie písomnosti verejnou vyhláškou.
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

Presné označenie písomnosti: Doručenie zásielky, značky: spis č. EX 729/2017-8 Pk UZE+výzva

 

Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad, 935 85  Demandice 236

 

Adresát písomnosti: Ján Široký, 935 85 Demandice

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Slovenskej pošte, a.s., v Demandiciach v pracovných dňoch počas otváracích hodín.

 

vyvesené: 20.04.2017


 
 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnostiVytlačiť
 

Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM so sídlom v Leviciach, ul. Ku Bratke 3, na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č.k. 9RO/672/2014-19, ktorý vydal Okresný súd Levice dňa 23.2.2015, platobný rozkaz č.k. 14C 46/2014-21, ktorý vydal Okresný súd Levice dňa 30.10.2014, vyhlasuje termín dražby nehnuteľností, ktorá sa bude konať

 

dňa 23.05.2017 o 09.00 hod.

na Exekútorskom úrade Levice, Ku Bratke 3, 934 05 Levice

 

Predmetom dražby su nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Demandice vedené Okresným úradom Levice - katastrálny odbor na LV č. 722.

Bližšie informácie v prílohe.

 

vyvesené: 19.04.2017


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Obec Demandice z dôvodu neznámeho pobytu účastníka konania vykonáva podľa § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky doručenie písomnosti verejnou vyhláškou.
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

Presné označenie písomnosti: Doručenie zásielky značky: spis č. OU-LV-OCDPK-2017/006511AP8

 

Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad, 935 85  Demandice 236

 

Adresát písomnosti: Jozef STEHLÍK, 935 85 Demandice

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Slovenskej pošte, a.s., v Demandiciach v pracovných dňoch počas otváracích hodín.

 

vyvesené: 19.04.2017


 
 

Výzva na predloženie ponuky - „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice – stavebný dozor“ Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Demandice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice – stavebný dozor“

 

Podrobné informácie nájdete tu.


 
 

Zber odpadu v mesiacoch apríl až jún 2017Vytlačiť
 

V mesiacoch apríl - jún 2017 sa v našej obci uskutoční zber odpadu nasledovne:

 


APRÍL:       TKO:                            11, 25

                    separovaný odpad:   20MÁJ:           TKO:                          9, 23

                   separovaný odpad:   24

 


JÚN:           TKO:                          6, 20

                   separovaný odpad:   20

 

 


 
 
Položky 1-5 z 10

webygroup

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1733939

Úvodná stránka